Automatische analyse van logdata EPD

Loganalyse van patiëntdossiers zoals beschreven in de NEN7510

NEN 7510 Compliant

100% geautomatiseerd

Analyseert álle dossiers

Data anoniem verwerkt

Loop icon as background Loop icon as background

‘Toegang nemen tot het dossier van een patiënt mag alleen als je een behandelrelatie hebt met de patiënt. Zorginstellingen zijn volgens de NEN7510 wettelijk verplicht om hierop achteraf controles uit te oefenen. Bij voorkeur gebeurt dit geautomatiseerd, maar veel instellingen hebben daar nog geen oplossing voor. Daarom worden handmatige steekproeven vooralsnog gedoogd. Logisch ook, want de analyse van duizenden logregels per dag is feitelijk niet mogelijk zonder software. Om alle logbestanden van patiëntdossiers automatisch te kunnen analyseren, heeft het Martini Ziekenhuis samen met Enshore de tool Logspect ontwikkeld.’

Ger Wierenga, Chief Information Security Officer (CISO) van het Martini Ziekenhuis

Partners

Hoe het werkt

Overzichtelijk dashboard

Onderzoek eenvoudig mogelijke overtredingen

Logspect analyseert de loggegevens van patiëntdossiers op afwijkend gedrag. Verdachte inzagerecords worden gemeld op het dashboard. Aan de hand van deze records kunt u verder gericht onderzoek doen.

Icon as background

Afwijkend gedrag herkennen

Geautomatiseerde statistische analyse

Privacyschending kan vroegtijdig gedetecteerd worden door afwijkende patronen te herkenen. Door een statistische analyse uit te voeren op alle logdata, herkent Logspect gedrag dat afwijkt van de norm. Zo wordt er een melding gemaakt van dossiers die veel worden ingezien of van behandelaars die veel dossiers inzien.

Icon as background

Bepaal zelf hoe Logspect analyseert

Configureer uw eigen regels

Naast afwijkend gedrag controleert Logspect ook op zelf geconfigureerde regels. Denk hierbij aan behandelaars en patiënten met dezelfde achternaam. Of een behandelaar die informatie opvraagt van patiënten buiten de eigen afdeling. Door zelf regels te configureren zet u veelvoorkomende scenario's van ongeautoriseerde inzages onder verscherpt toezicht.

Icon as background