Waak over de privacy van uw patiënten

Geautomatiseerde analyse logdata patiëntdossiers

NEN 7513 Compliant

100% geautomatiseerd

Analyseert álle dossiers

Data anoniem verwerkt

Loop icon as background Loop icon as background

Medische gegevens moeten bij zorgorganisaties in vertrouwde handen moeten zijn. Om de privacy van patiëntgegevens te waarborgen is, in samenwerking met het Martini Ziekenhuis, Logspect ontwikkeld. Logspect zorgt dat de loganalyse van patiëntdossiers veilig en geautomatiseerd kan plaatsvinden. Deze methode maakt handmatige steekproeven van logbestanden verleden tijd en vergroot de kans op het vroegtijdig achterhalen van onbevoegde inzagen.

Partners

Functionaliteiten

Overzichtelijk dashboard

Onderzoek eenvoudig mogelijke overtredingen

Logspect analyseert de logdata van patiëntdossiers op privacyschending. Zijn er verdachte patronen gedetecteerd? Dan krijgt u hiervan een melding op uw dashboard. Aan de hand van deze informatie kunt u gericht onderzoek doen naar mogelijke overtredingen.

Icon as background

Afwijkend gedrag herkennen

Geautomatiseerde statistische analyse

Privacyschending kan vroegtijdig gedetecteerd worden door afwijkende patronen te herkenen. Door een statistische analyse uit te voeren op alle logdata, herkent Logspect gedrag dat afwijkt van de norm. Zo wordt er een melding gemaakt van dossiers die veel worden ingezien of van behandelaars die veel dossiers inzien. Gebruikers van Logspect kunnen deze data verder onderzoeken om een verklaring voor dit gedrag te achterhalen.

Icon as background

Bepaal zelf waar Logspect op controleert

Configureer uw eigen regels

Verdacht gedrag kan ook worden gedetecteerd door regels aan te maken. Stel u wilt een lijst creëren van elke inzage waarbij gebruik is gemaakt van de break-the-glass procedure, dan kunt u daar een regel voor opstellen. Eveneens voor behandelaars die een dossier inzien van aan patiënt die op een andere afdeling ligt of dezelfde achternaam heeft. Hiermee zet u veelvoorkomende gevallen van privacyschending onder verscherpt toezicht.

Icon as background